Geosyntetyki, geokompozyty, geosiatki, Glasstar, Glasstech, geowłókniny stosowane w budownictwie drogowym, Geotess PP, geowłóknina, igłowana, Polyfelt, Geotess, Mokrutex, wzmocniona, Typar SF, Geon, Geolex, Geohydrolex, K-1, Filtex, Bonar, Hydrotex, Geotextil, Geofix, Tipptex, Fibertex

Geosyntetyki; geosiatki, geowłókniny, geotkaniny...

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt   Dodaj do ulubionych

Bonar Drefon Drenotex Fibertex Geofelt Geofiltex Geofix Geohydrolex Geolex Geon Geotess Geotextil Hydrotex   K - 1     Canvalan Polyfelt Secutex Terrafix Terram Tipptex Typar
 
Geowłóknina
Geosiatka
Getkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

SUROBUD

Marian Słobiński

Kontakt:
mob. 531 680 530


copyright Surobud


Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie s± znakami zastrzeżonymi dla ich wła¶cicieli i zostały użyte wył±cznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

Informacja o użyciu "ciasteczek" (cookies) przez nasz serwis.

Serwis nie stosuje ciasteczek w sposób wymagaj±cy osobnego powiadamiania o tym fakcie użytkownika, w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego. Serwis nie zapisuje "ciasteczek" na przegl±darce użytkownika. Wyj±tkiem od tej reguły mog± być
  1. redaktorzy serwisu
  2. zwykli użytkownicy wykonuj±cy wyszukiwania w serwisie lub sprawdzaj±cy zawartość stron serwisu z przeszłości
W wymienionym wyżej przypadku zwykłych użytkowników wykonuj±cych wyszukiwania w serwisie lub sprawdzaj±cy zawartość stron serwisu z przeszłości, serwis zapisuje na ich komputerze tymczasowe ciasteczko (automatycznie usuwane po zamknięciu przegl±darki). Ciasteczko to nie może być wysłane do ani odczytane przez żaden inny serwis internetowy. Ciasteczko to jest niezbędne dla funkcjonalności sprawdzania stron z przeszłości (pozwala pamiętać o jak± datę prosił użytkownik) oraz dla przyspieszania procesu wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania, ciasteczko kieruje użytkownika do tej samej fizycznej maszyny (z wielu używanych) hostuj±cej serwis i powoduje chwilowe przechowanie w szybkiej pamięci maszyny tych części (olbrzymiej) bazy danych serwisu które s± istotne dla konkretnego pytania (wyszukiwania) użytkownika. Przyspiesza to znacznie działanie serwisu.

W każdym z opisanych przypadków dane skojarzone z ciasteczkiem s± trwale usuwane (niezależnie od zamknięcia przegl±darki przez użytkownika) z systemu serwisu w krótkim czasie (obecnie 20 minut) i nigdy nie s± zapisywane na żadnym trwałym nośniku który podlegałby archiwizacji czy innemu trwałemu przechowywaniu.