Geowłóknina Bonar, Mokrutex, Geofiltex, Polyfelt, Typar SF, Geon, Geolex, Geohydrolex, K-1, Filtex, Bonar, Hydrotex, Geotextil, Geofix, Tipptex, Fibertex
www.geosyntetyki.lut.pl

Geowłóknina Bonar

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Bonar Drefon Drenotex Fibertex Geofelt Geofiltex Geofix Geohydrolex Geolex Geon Geotess Geotextil Hydrotex   K - 1     Mokrutex Polyfelt Secutex Terrafix Terram Tipptex Typar
 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński


Geowłóknina posiada Certyfikat CE nr 1137-CPD-615.

Geowłóknina

BONAR TF NW

zbudowana jest z włókien polipropylenowych o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie od 8 kN/m do 40 kN/m.
Wykorzystywane są najczęściej do :
w budownictwie drogowym (autostrady, drogi dojazdowe, parkingi, lotniska itp.) w budownictwie wodnym (konstrukcje wałów ochronnych rzeki, zbiorników wodnych, umacnianie brzegów morskich itp.) w melioracji (różnego rodzaju zastosowania odwadniające)

Zastosowanie;

 • przyspieszenia konsolidacji słabego podłoża pod nasypami drogowymi i kolejowymi,
 • wykonywania poziomych i pionowych drenów geotekstylnych,
 • wykonywania warstw separacyjnych między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym) a piaskiem grubym, pospółką, żwirem, klincem lub tłuczniem,
 • wykonywania przeciwzamuleniowej osłony drenów z rur prefabrykowanych lub materiałów gruboziarnistych,
 • wzmacniania górnej części podłoża gruntowego nawierzchni dróg lub dolnych warstw konstrukcji jezdni celem zmniejszenia zużycia materiałów i wydłużenia czasu eksploatacji obiektu,
 • wzmocnienia poboczy dróg, skarp, nasypów, osuwisk,
 • wykonania warstw ochronno - drenażowych (ochrona geomembran) w budowie składowisk odpadów komunalnych.
   

Zalety:

 • duża giętkość i łatwość przyjmowania kształtów podłoża,
 • określona wymaganiami wytrzymałość na rozciąganie, rozdzieranie i przebicie,
 • szorstka powierzchnia ułatwiająca współpracę z gruntem i materiałami budowlanymi,
 • wysoka odporność na działanie środowiska naturalnego (grzyby, pleśnie), kwasów, zasad, paliw płynnych i rozpuszczalników,
 • dobra przepuszczalność wody pod obciążeniem w płaszczyŸnie pionowej i poziomej,
 • nieszkodliwość dla środowiska naturalnego.
Geowłóknina Bonar