Geowłóknina Fibertex, Mokrutex, Geofiltex, Typar SF, Geon, Geolex, Geohydrolex, K-1, Filtex, Bonar, Hydrotex, Geotextil, Geofix, Tipptex, Fibertex

Geowłóknina Fibertex ®

Geomembrana HDPE geosyntetyki   kontakt

Bonar Drefon Drenotex   Fibertex Geofelt Geofiltex Geofix Geohydrolex Geolex Geon Geotess Geotextil Hydrotex   K - 1     Polyfelt Secutex Terrafix Terram Tipptex Typar
 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński


Geowłóknina

FIBERTEX®

wytwarzana jest z włókien polipropylenowych barwy szarej, łączonych mechanicznie w procesie igłowania.
Wyróżnia się 21 odmian geowłókniny FIBERTEX® oznaczonych symbolami:

G-100, F-200, F-2B, F-30, F-300, F-32M, F-320, F-330, F-33S, F-43S, F-400, F-4M, F-410, F-500, F-400M, F-45M, F-600M, F-650M, F-800M, F-1000M, F-1200M.

Poszczególne odmiany geowłókniny FIBERTEX® przeznaczone są w inżynierii komunikacyjnej do:
- separacji i wzmacniania słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji - wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw nośnych podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów i zużycia materiałów kamiennych oraz wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni
- wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
- wykonywania warstw separacyjnych i rozdzielających pomiędzy gruntem drobnoziarnistym (ilastym, gliniastym lub pylastym) lub różnoziarnistym a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni z kruszyw i vice versa
- budowy dróg tymczasowych, leśnych, rolniczych, prowizorycznych, budowy placów postojowych
i parkingów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
- wykonywania warstw podkładowych i przekładkowych, utrzymujących grunt pod geosiatką lub wewnątrz geosiatek przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów, a także zbrojeń pod powierzchnie
parkingowe, składowe, MOP-y itp. obiekty płaszczyznowe
- budowy wzmocnionych skarp i nasypów
- osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym
- wykonywania drenów odwadniających poziomych i pionowych z wypełnieniem mineralnym lub z materiałów odpadowych względnie wytwarzanych przemysłowo (np. keramzyt) i dla zapewnienia nimi poziomego transportu wody
- ochrony geomembran uszczelniających przed uszkodzeniami mechanicznymi.

www.geosyntetyki.lut.pl
www.geosyntetyki.lut.pl
Geowłóknina Fibertex

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.