Geowłóknina Geon, Mokrutex, Geofiltex, Typar SF, Geon, Geolex, Geohydrolex, K-1, Filtex, Bonar, Hydrotex, Geotextil, Geofix, Tipptex, Fibertex
www.geosyntetyki.lut.pl

Geowłóknina Geon

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Bonar Drefon Drenotex Fibertex Geofelt Geofiltex Geofix Geohydrolex Geolex Geon Geotess Geotextil Hydrotex   K - 1     Mokrutex Polyfelt Secutex Terrafix Terram Tipptex Typar
 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Katarzyna Słobińska
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


Geowłókniny Geon

GEOWŁÓKNINY IGŁOWANE

GEON

OPIS TECHNICZNY I ZAKRES STOSOWANIA

GEON to geowłókniny produkowane z włókien krótkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego. Powstają w wyniku mechanicznego połączenia włókien w procesie igłowania igłą metalową lub strumieniem wody.

Geowłókniny GEON przeznaczone są do stosowania jako materiał konstrukcyjny w budowlach ziemnych w których pełnią funkcje ochronne, separujące, filtrujące i drenujące.

Korzyści jakie daje stosowanie geowłóknin GEON to m.in.:
 • zmniejszenie ilości prac ziemnych ( wykopy, przemieszczanie gruntów ),
 • zwiększenie stabilności budowanych konstrukcji ziemnych,
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji,
 • uproszczenie technologii budowy,
 • obniżenie kosztów realizacji inwestycji,
 • wydłużenie trwałości konstrukcji.
Zakres stosowania geowłóknin GEON jest bardzo szeroki i obejmuje:
 • budownictwo drogowe: drogi tymczasowe i dojazdowe,
 • wysypiska śmieci,
 • umacnianie nasypów, skarp, wałów przeciwpowodziowych, brzegów rzek i zbiorników wodnych,
 • parkingi, place manewrowe,
 • systemy drenowania, osłony systemów melioracji.
W celu optymalnego doboru, geowłókniny GEON produkowane są w zróżnicowanym pod względem parametrów fizykomechanicznych asortymencie.
Ze względu na zastosowanie w produkcji włókien polimeru polipropylenu geowłókniny GEON charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, bakteriologiczną, na promieniowanie UV oraz procesy starzenia.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GEOWŁÓKNIN IGŁOWANYCH GEON
Drenaż
W budowie systemów drenarskich (odwadniających) dróg, torowisk, boisk, placów, wałów itp. geowłókniny tworzą skuteczny filtr, umożliwiający przepływ wody i odcieków, zapobiegając jednocześnie zamuleniu (kolmatacji) systemu drenarskiego.

Korzyści wynikające z zastosowania geowłókniny GEON:
 • zwiększenie trwałości systemu drenarskiego;
 • zwiększenie skuteczności systemów odwadniających;
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji;
 • obniżenie kosztów realizacji.
Nasypy, drogi tymczasowe i leśne
Przy budowie dróg, nasypów drogowych, tymczasowych dróg dojazdowych, wałów przeciwpowodziowych itp., geowłókniny tworzą warstwę separacyjną, zapobiegając wciskaniu w rodzimy grunt kruszywa z warstw nadbudowy. Ponadto zapobiegają migracji cząstek gruntu, rozkładają w swojej płaszczyŸnie obciążenia i naprężenie, poprawiają odwodnienie budowli zapobiegając rozmyciu jej przez wodę.

Korzyści wynikające z zastosowania geowłókniny GEON:
 • zmniejszenie ilości prac ziemnych;
 • zwiększenie stabilności budowlanych konstrukcji ziemnych;
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji;
 • wydłużenie trwałości konstrukcji i czasu eksploatacji;
 • obniżenie kosztów realizacji.
Składowiska odpadów
W budowie składowisk odpadów geowłókniny tworzą barierę ochronną, zabezpieczającą geomembranę przed uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi na skutek przebić punktowych, docisku, przetarcia itp. Dzięki strukturze wewnętrznej umożliwiają przepływ cieczy w swojej płaszczyŸnie, wspomagając systemy odwadniające.

Korzyści wynikające z zastosowania geowłókniny GEON:
 • zwiększenie skuteczności systemów uszczelniających i odwadniających;
 • wydłużenie czasu eksploatacji składowiska poprzez zwiększenie powierzchni składowania;
 • zwiększenie trwałości konstrukcji;
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji;
 • obniżenie kosztów realizacji.
Geowłóknina Geon